CalUniversity , CalUniversity

Tư vấn trực tuyến

Mỹ Úc

Úc Mỹ

Mỹ Úc Singapore

Úc Mỹ Singapore

Mỹ Úc

Úc Mỹ

Mỹ Úc

Úc Mỹ

Singapore Úc

Úc Mỹ
gif-gop-y
Head office:
73A Nguyễn Thị Minh Khai,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ÐT: 08.39253828 - 08.39253928
Fax:  08.39253282
E: duhoc@namthaibinhduong.edu.vn
Chia sẻ giấc mơ du học của SV Việt Nam

Tôi viết thư này trước hết là để cám ơn Bill và Công ty du học Nam Thái  Bình Dương đã giúp đỡ gia đình tôi làm thủ tục du học tại Úc, đồng thời  xin chia sẻ một số cảm nhận của tôi về chất lượng dịch vụ ...

slideshow 1 slideshow 2    slideshow 2    slideshow 3

CalUniversity

CalUniversity được thành lập để cung cấp các hướng dẫn dựa trên Internet trong kinh doanh, quản lý, Công nghệ thông tin và các lĩnh vực chuyên ngành khác của nghiên cứu.

 

 

 

Nhiệm vụ của trường là cung cấp cho sinh viên nền giáo dục từ xa chất lượng, dịch vụ hiệu quả và chương trình học liên tục đổi mới tạo điều kiện cho sinh viên trở thành những chuyên gia kinh doanh, nhà lãnh đạo và doanh nhân thành công của thế kỷ 21.

 

Chương trình đào tạo

Cử nhân quản trị kinh doanh (BBA).

Cử nhân kỹ thuật công nghệ thông tin (BE-IT).

Cử nhân Khoa học trong các hệ thống thông tin quản lí (BS-MIS).

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA): gồm 7 lĩnh vực trọng tâm:

¬  Tài chính – Ngân hàng (BF).

¬  Quản trị Chăm sóc sức khỏe (HCML).

¬  Quản trị kinh doanh giải trí và điện ảnh (HEM).

¬  Quản trị Hệ thống thông tin và kiến thức (ISKM).

¬  Phát triển tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực (ODHRM).

¬  Quản trị dự án và chất lượng (PQM).

Tiến sĩ chuyên nghiệp Quản trị Kinh doanh (DBA). Gồm 4 lĩnh vực trọng tâm:

¬  Quản trị doanh nghiệp (EBM).

¬  Lãnh đạo và kinh doanh toàn cầu (GBL).

¬  Quản trị Chăm sóc sức khỏe (HCML).

¬  Quản trị hệ thống thông tin và nguồn  doanh nghiệp (ISERM).

http://www.caluniversity.edu  

Công ty Du Học S.P.E - Nam Thái Bình Dương  

Truy cập:  386499
thuong hieu thoi trang
mua sam lam dep
thoi trang
thiet ke website
Digital Marketingg
danh sach doanh nghiep
de gio cuon di