Tư vấn trực tuyến

Mỹ Úc

Úc Mỹ

Mỹ Úc Singapore

Úc Mỹ Singapore

Mỹ Úc

Úc Mỹ

Mỹ Úc

Úc Mỹ

Singapore Úc

Úc Mỹ
gif-gop-y
Head office:
73A Nguyễn Thị Minh Khai,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ÐT: 08.39253828 - 08.39253928
Fax:  08.39253282
E: duhoc@namthaibinhduong.edu.vn
Chia sẻ giấc mơ du học của SV Việt Nam

Tôi viết thư này trước hết là để cám ơn Bill và Công ty du học Nam Thái  Bình Dương đã giúp đỡ gia đình tôi làm thủ tục du học tại Úc, đồng thời  xin chia sẻ một số cảm nhận của tôi về chất lượng dịch vụ ...

slideshow 1 slideshow 2    slideshow 2    slideshow 3

Top 100 trường đại học Mỹ


 
Sau đây là danh sách các trường Top 100 Đại học của Mỹ.
Xếp hạng Tên trường đại học Học phí Số sinh viên đăng ký học
#1

Harvard University
Cambridge, MA

$38,416

6,655

#2

Princeton University 
Princeton, NJ

$36,640

5,113

#3

Yale University 
New Haven, CT

$38,300

5,275

#4

Columbia University 
New York, NY

$43,304

7,743

#5

Standford University
Stanford, CA

$39,201

6,602

#6

University of Pennsylvania
Philadelphia, PA

$40,514

9,768

#7

California Institute of Technology
Pasadena, CA

$36,282

951

#8

Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA

$39,212

4,232

#9

Dartmouth College
Hanover, NH

$40,437

4,196

#10

Duke University 
Durham, NC

$40,472

6,578

#11

University of Chicago 
Chicago, IL

$41,091

5,066

#12

Northwestern University
Evanston, IL

$40,247

8,536

#13

Johns Hopkins University
Baltimore, MD

$40,680

5,932

#14

Washington University in St. Louis
St. Louis, MO

$40,374

7,046

#15

Brown University
Providence, RI

$40,820

6,244

#16

Cornell University 
Ithaca, NY

$39,666

13,931

#17

Rice University 
Houston, TX

$33,771

3,319

#18

Vanderbilt University
Nashville, TN

$39,932

6,794

#19

University of Notre Dame
Notre Dame, IN

$39,919

8,372

#20

Emory University
Atlanta, GA

$39,158

6,980

#21

Georgetown University
Washington, DC

$40,203

7,433

#22

University of California--Berkeley
Berkeley, CA

$33,747

25,530

#23

Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA

$41,940

6,023

#24

University of Southern California
Los Angeles, CA

$41,022

16,751

#25

University of California--Los Angeles
Los Angeles, CA

$33,660

26,687

#26

University of Virginia
Charlottesville, VA

$33,574

15,476

#27

Wake Forest University
Winston-Salem, NC

$39,970

4,569

#28

Tufts University
Medford, MA

$41,598

5,164

#29

University of Michigan--Ann Arbor
Ann Arbor, MI

$36,163

26,208

#30

University of North Carolina--Chapel Hill
Chapel Hill, NC

$25,280

17,981

#31

Boston College 
Chestnut Hill, MA

$40,542

9,171

#32

College of William and Mary
Williamsburg, VA

$33,212

5,836

#33

New York University 
New York, NY

$38,765

21,638

#34

Brandeis University
Waltham, MA

$40,274

3,317

#35

Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA

$26,926

13,515

#36

University of California--San Diego
La Jolla, CA

$34,185

23,143

#37

Lehigh University
Bethlehem, PA

$39,780

4,809

#38

University of Rochester
Rochester, NY

$40,282

5,447

#39

University of California--Davis
Davis, CA

$34,863

24,655

#40

University of California--Santa Barbara 
Santa Barbara, CA

$34,509

19,796

#41

Case Western Reserve University
Cleveland, OH

$37,648

4,228

#42

Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, NY

$40,680

5,659

#43

University of California--Irvine
Irvine, CA

$34,792

22,226

#44

University of Washington
Seattle, WA

$25,329

29,574

#45

University of Texas--Austin
Austin, TX

$31,218

38,168

#46

University of Wisconsin--Madison
Madison, WI

$24,300

30,343

#47

Pennsylvania State University--University Park
University Park, PA

$27,114

38,630

#48

University of Illinois--Urbana-Champaign
Champaign, IL

$27,782

31,477

#49

University of Miami 
Coral Gables, FL

$37,836

10,370

#50

Yeshiva University
New York, NY

$33,050

2,853

#51

George Washington University
Washington, DC

$41,242

10,558

#52

Tulane University
New Orleans, LA

$41,884

7,210

#53

Pepperdine University
Malibu, CA

$39,080

3,439

#54

University of Florida
Gainesville, FL

$27,300

33,628

#55

Syracuse University
Syracuse, NY

$36,302

13,736

#56

Boston University 
Boston, MA

$39,864

*

#57

Fordham University
New York, NY

$38,277

7,950

#58

Ohio State University--Columbus
Columbus, OH

$23,604

41,348

#59

Purdue University--West Lafayette
West Lafayette, IN

$26,622

31,145

#60

Southern Methodist University
Dallas, TX

$37,230

6,228

#61

University of Georgia
Athens, GA

$25,740

26,142

#62

University of Maryland--College Park
College Park, MD

$24,831

26,493

#63

Texas A&M University--College Station
College Station, TX

$22,817

38,810

#64

Clemson University
Clemson, SC

$27,470

15,346

#65

Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick
Piscataway, NJ

$24,044

29,095

#66

University of Minnesota--Twin Cities
Minneapolis, MN

$15,293

33,236

#67

University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA

$23,852

18,031

#68

Worcester Polytechnic Institute
Worcester, MA

$38,700

3,453

#69

Northeastern University
Boston, MA

$36,792

12,829

#70

University of Connecticut
Storrs, CT

$26,880

17,008

#71

Virginia Tech
Blacksburg, VA

$26,404

23,558

#72

Colorado School of Mines
Golden, CO

$27,855

3,675

#73

University of California--Santa Cruz
Santa Cruz, CA

$33,505

15,259

#74

University of Iowa
Iowa City, IA

$23,713

20,574

#75

Brigham Young University--Provo
Provo, UT

$4,420 (in state)

30,745

#76

Indiana University--Bloomington
Bloomington, IN

$27,689

32,490

#77

Marquette University
Milwaukee, WI

$30,462

8,081

#78

University of Delaware
Newark, DE

$23,186

16,740

#79

American University
Washington, DC

$36,697

6,648

#80

Baylor University
Waco, TX

$29,754

12,149

#81

Miami University--Oxford
Oxford, OH

$27,108

14,671

#82

Michigan State University
East Lansing, MI

$27,832

36,489

#83

SUNY College of Environmental Science and Forestry - Syracuse, NY

$13,846

1,570

#84

University of Alabama
Tuscaloosa, AL

$20,500

23,700

#85

Auburn University
Auburn University, AL

$21,916

19,926

#86

Binghamton University--SUNY
Binghamton, NY

$14,715

11,704

#87

Clark University
Worcester, MA

$36,420

2,333

#88

Drexel University
Philadelphia, PA

$33,005

10,863

#89

Stevens Institute of Technology
Hoboken, NJ

$39,976

2,234

#90

St. Louis University
St. Louis, MO

$32,656

8,119

#91

University of Colorado--Boulder
Boulder, CO

$28,193

27,069

#92

University of Denver
Denver, CO

$36,501

5,343

#93

University of Tulsa
Tulsa, OK

$28,310

3,084

#94

Iowa State University
Ames, IA

$18,563

22,521

#95

University of California--Riverside
Riverside, CA

$33,901

16,996

#96

University of Missouri
Columbia, MO

$19,592

23,869

#97

University of San Diego
San Diego, CA

$37,378

5,111

#98

University of Vermont
Burlington, VT

$32,840

11,382

#99

Stony Brook University--SUNY
Stony Brook, NY

$14,478

16,395

#100

Texas Christian University
Fort Worth, TX

$30,048

7,640

Truy cập:  381261
thuong hieu thoi trang
mua sam lam dep
thoi trang
thiet ke website
Digital Marketingg
danh sach doanh nghiep
de gio cuon di