Xây dựng

Bảng báo giá tôn Hoa Sen hôm nay

Bảng báo giá tôn Hoa Sen hôm nay

21/01/2021

Bảng báo giá tôn Hoa Sen   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá tôn Hoa Sen được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như tôn Việt Nhật, tôn Hoa Sen, Tôn Phương Nam, Tôn cán sóng, tôn Đông Á, tôn Lạnh, Tôn sóng ngói – Giá tôn Hoa Sen dao động từ 63.000 đ đến 110.000 đ – Giá tôn Việt Nhật dao động từ 45.500 đ đến 84.000 đ – Giá tôn Phương Nam dao động từ 84.000 đ đến 162.000 đ – Giá tôn cán sóng dao động từ 45.500 đ đến 130.000 đ – Giá tôn Đông Á dao động từ 84.200 đ đến 158.500 đ – Giá tôn Lạnh dao động từ 45.500 … Đọc tiếp “Bảng báo giá tôn Hoa Sen hôm nay”

Bảng báo giá tôn Việt Nhật hôm nay

Bảng báo giá tôn Việt Nhật hôm nay

Bảng báo giá tôn Việt Nhật hôm nay   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá tôn Việt Nhật được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như tôn Việt Nhật, tôn Hoa Sen, Tôn Phương Nam, Tôn cán sóng, tôn Đông Á, tôn Lạnh, Tôn sóng ngói – Giá tôn Việt Nhật dao động từ 45.500 đ đến 84.000 đ – Giá tôn Hoa Sen dao động từ 63.000 đ đến 110.000 đ – Giá tôn Phương Nam dao động từ 84.000 đ đến 162.000 đ – Giá tôn cán sóng dao động từ 45.500 đ đến 130.000 đ – Giá tôn Đông Á dao động từ 84.200 đ đến 158.500 đ – Giá tôn Lạnh dao … Đọc tiếp “Bảng báo giá tôn Việt Nhật hôm nay”

Bảng báo giá tôn Cán Sóng hôm nay

Bảng báo giá tôn Cán Sóng hôm nay

Bảng báo giá tôn Cán Sóng hôm nay   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá tôn Cán sóng được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như tôn Việt Nhật, tôn Hoa Sen, Tôn Phương Nam, Tôn cán sóng, tôn Đông Á, tôn Lạnh, Tôn sóng ngói – Giá tôn cán sóng dao động từ 45.500 đ đến 130.000 đ – Giá tôn Việt Nhật dao động từ 45.500 đ đến 84.000 đ – Giá tôn Hoa Sen dao động từ 63.000 đ đến 110.000 đ – Giá tôn Phương Nam dao động từ 84.000 đ đến 162.000 đ – Giá tôn Đông Á dao động từ 84.200 đ đến 158.500 đ – Giá tôn Lạnh dao … Đọc tiếp “Bảng báo giá tôn Cán Sóng hôm nay”

Bảng báo giá xà gồ hôm nay

Bảng báo giá xà gồ hôm nay

Bảng báo giá xà gồ   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá xà gồ được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như xà gồ như giá xà gồ Z đen, giá xà gồ Z mạ kẽm, giá xà gồ C đen, giá xà gồ C mạ kẽm – Giá xà gồ hôm nay dao động từ 34.452 VNĐ đến 167.333 VNĐ/m dài – Giá xà gồ Z đen dao động từ 34.452 VNĐ đến 149.243 VNĐ/m dài – Giá xà gồ Z mạ kẽm dao động từ  38.628 VNĐ đến 167.333 VNĐ/m dài – Giá xà gồ C đen dao động từ 27.984 VNĐ đến  142.808 VNĐ/m … Đọc tiếp “Bảng báo giá xà gồ hôm nay”

Bảng báo giá xà gồ Z hôm nay

Bảng báo giá xà gồ Z hôm nay

Bảng báo giá xà gồ Z   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá xà gồ Z được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như xà gồ như giá xà gồ Z đen, giá xà gồ Z mạ kẽm, giá xà gồ C đen, giá xà gồ C mạ kẽm – Giá xà gồ Z đen dao động từ 34.452 VNĐ đến 149.243 VNĐ/m dài – Giá xà gồ Z mạ kẽm dao động từ  38.628 VNĐ đến 167.333 VNĐ/m dài – Giá xà gồ C đen dao động từ 27.984 VNĐ đến  142.808 VNĐ/m dài – Giá xà gồ C mạ kẽm dao động … Đọc tiếp “Bảng báo giá xà gồ Z hôm nay”

Bảng báo giá xà gồ C hôm nay

Bảng báo giá xà gồ C hôm nay

Bảng báo giá xà gồ C   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá xà gồ C được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như xà gồ như giá xà gồ Z đen, giá xà gồ Z mạ kẽm, giá xà gồ C đen, giá xà gồ C mạ kẽm – Giá xà gồ C đen dao động từ 27.984 VNĐ đến  142.808 VNĐ/m dài – Giá xà gồ C mạ kẽm dao động từ 31.376 VNĐ đến 160.118 VNĐ/m dài – Giá xà gồ Z đen dao động từ 34.452 VNĐ đến 149.243 VNĐ/m dài – Giá xà gồ Z mạ kẽm dao động từ  … Đọc tiếp “Bảng báo giá xà gồ C hôm nay”

Bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay

Bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay

Bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá sắt thép xây dựng được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như sắt thép xây dựng như giá thép miền nam, giá thép hòa phát, giá thép pomina, giá thép Việt Nhật, Giá thép Việt Mỹ … – Giá thép Hòa Phát hôm nay dao động từ 82.000 VNĐ đến 1.177.000 VNĐ/cây – Giá thép Miền Nam dao động từ 82.900 VNĐ đến 1.175.000 VNĐ/cây – Giá thép Pomina dao động từ  88.000 VNĐ đến 1.182.000 VNĐ/cây – Giá thép Việt Mỹ dao động từ 85.000 VNĐ đến 1.170.000  VNĐ/cây – Giá … Đọc tiếp “Bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay”

Bảng báo giá thép Việt Nhật hôm nay

Bảng báo giá thép Việt Nhật hôm nay

Bảng báo giá thép Việt Nhật hôm nay   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá thép Việt Nhật được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như sắt thép xây dựng như giá thép miền nam, giá thép hòa phát, giá thép pomina, giá thép Việt Nhật, Giá thép Việt Mỹ … – Giá thép Việt Nhật dao động từ 88.000 VNĐ đến 1.217.000 VNĐ/cây – Giá thép Hòa Phát hôm nay dao động từ 82.000 VNĐ đến 1.177.000 VNĐ/cây – Giá thép Miền Nam dao động từ 82.900 VNĐ đến 1.175.000 VNĐ/cây – Giá thép Pomina dao động từ  88.000 VNĐ đến 1.182.000 VNĐ/cây – Giá thép Việt … Đọc tiếp “Bảng báo giá thép Việt Nhật hôm nay”