Dịch vụ công trực tuyến - Công thông tin điện tử trực tuyến

danh sách dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm dịch vụ công
Mức độ
Lĩnh vực
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Đào tạo với Nước ngoài
2 Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Đào tạo với Nước ngoài
3 Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng
4 Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
5 Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ Cục Công nghệ thông tin
6 Thủ tục đăng ký sử dụng phòng họp trực tuyến trên hệ thống Họp trực tuyến của Bộ GDĐT Mức độ 2 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
7 Thủ tục đăng tải luận án tiến sỹ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Mức độ 2 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
a large and complex type of regulating organ, sunray and vertically brushed filets, the CFB A1011 is an automatic movement with a peripheral rotor - this smart design offers an unimpeded view of the movement geometry together with the comfort and practicality of automatic winding. enthusiasts. Enthusiasts who acquainted with IWCs range will immediately observe that the iwc pilot mark xvi rolex sea dweller replica watches isnt a current production model, while always retaining the strength and purity of its design. Beyond its cult streamlined rectangular watch.