Các chương trình, dự án

1. Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức

Địa chỉ: 12A Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.39388623/24; 04.39378050; Fax: 04.39378049; Email: pmu-vgu@moet.edu.vn; Website:pmu-vgu.org

2. Ban Quản lý Dự án Xây dựng Các trường Đại học xuất sắc

Địa chỉ: Số 15 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội