Đơn vị trực thuộc

1. Viện nghiên cứu thiết kế trường học

Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.38253382; 04.39334464; 04.39334465; Fax: 04.38259998; Email: viennctkth@moet.edu.vn; Website: http://www.nctk.com.vn​

2. Viện nghiên cứu cao cấp về toán

Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 04.36231542; Fax: 04.36231543; Email: viasm@moet.edu.vn

3. Viện khoa học giáo dục việt Nam

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.39423208; Fax: 04.38221521; Website: http://www.vnies.edu.vn​

4. Nhà xuất bản giáo dục việt nam

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Điện thoại: 04.38221386; Fax: 04.39422010; Email: nxbgd@moet.edu.vn