76872526bo-truong-phung-xuan-nha-tang-co-luu-niem-cho-dai-dien-lanh-dao-hai-tinh-dang-cai

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng cờ lưu niệm cho đại diện lãnh đạo hai tỉnh đăng cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.