Báo giá thép hộp mạ kẽm 40x80x1.5mm, 40x80x1.8mm

Báo giá thép hộp mạ kẽm 40x80x1.5mm, 40x80x1.8mm

22/11/2021
Báo giá thép hộp mạ kẽm 40x80x1.5mm, 40x80x1.8mm. Hiện tại sản phẩm này đã và đang  được sử dụng phần lớn trong các công trình xây dựng, cũng như dùng để chế tạo cơ khí, điện tử, điện công...