Chúng tôi nhận thu mua phế liệu Quận 8

Chúng tôi nhận thu mua phế liệu Quận 8

13/07/2022
Chúng tôi chuyên làm hợp đồng thu mua phế liệu, bao tiêu với số lượng lớn và dài hạn. Những hàng tồn kho, hàng hết đát, hàng nỗi, hàng thanh lý, hàng phế liệu. Nhận: thu dọn, phá dỡ,...