Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác còn hiệu lực
2 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc Còn hiệu lực
3 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Đào tạo với nước ngoài còn hiệu lực