639116706

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo TP Hà Nội chứng kiến thầy giáo ứng dụng phần mềm dành cho người khiếm thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.